Przeglądy Budowlane - okresowa kontrola budowlana, okresowa kontrola obiektów budowlanych

tel. biuro: (085) 742 12 76
(085) 742 12 29
fax.biuro: (085) 742 12 12
(085) 742 12 76
tel. kom. : 501 273 631
784 040 017
Rada FSNT NOT w Białymstoku jest największą firmą na terenie woj. Podlaskiego wykonującą usługi techniczne, oraz opinie o innowacyjności:
CEBIAL - Certyfikaty energetyczne
rzeczoznawcy-budowlani.pl
rzeczoznawcy-budowlani.pl
Innowacyjność
innowacyjność.com.pl

Przeglądy Budowlane zostały stworzone z myślą o wszystkich właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych. Przeglądy Budowlane wykonywane są przez osoby posiadające najwyższe uprawnienia Państwowe tj. tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego oraz należą do Zespołu Usług Technicznych Rady FSNT NOT w Białymstoku. Rada FSNT NOT w Białymstoku to stowarzyszenie skupiające najlepszych specjalistów w naszym regionie. Kontrolę obiektów wykonują specjaliści zależnie od typu obiektu budowlanego i typu jego konstrukcji (rzeczoznawcy budowlani w specjalności konstrukcje budowlane: drewniane, stalowe, żelbetowe).          Poza przeglądami budowlanymi wykonujemy także wszystkie przeglądy wynikające z Art. 62  Prawo Budowlane tj. : przeglądy sanitarne, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,  badania  elektryczne (pomiary inst. odgromowej oraz sieci i instalacji), przeglądy instalacji i sieci gazowych, oraz przeglądy kotłów i kotłowni.

W chwili obecnej dzięki zadowoleniu naszych klientów Rada FSNT NOT w Białymstoku stała się największą firmą na terenie woj. Podlaskiego wykonującą przeglądy ogólnobudowlane, za co serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. Wszystkich nowych klientów zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Państwa zadowolenie jest naszą satysfakcją
Kierownik Zespołu Usług Technicznych Rady FSNT NOT w Białymstoku
mgr inż. Aleksander de Silva
znajdziecie nas dodatkowo na :
www.przeglady-budowlane.pl                        www.kontrola-obiektow.pl
www.przeglady-budowlane.info                     www.kontrolaobiektow.pl
www.przeglady.com                                      www.kontrolaobiektow.com.pl

loga
Aleksander de Silva, Białystok, NOT, Przeglady Budowlane i orzeczenia techniczne, opinie i oceny techniczne, nadzory inwestorskie, przeglądy obiektów budowlanych, kosztorysowanie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kontrole budów, projekty remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, ekspertyzy. Rzeczoznawstwo i obsługa inwestycji.